Blogplasings

Alana Bailey

Reeds voor 2020 het dit wêreldwyd duidelik geword dat personeeltevredenheid deurslaggewend vir maatskappye se produktiwiteit en volhoubaarheid is. Al die gebeure om COVID-19 het mense opnuut bewus gemaak van die kortstondigheid en kosbaarheid van lewe, en skielik is hulle meer bereid om drastiese veranderings in hulle lewenswyse te maak ten einde te voel dat hulle die meeste van elke oomblik maak. Verder het dit duidelik geword dat die post-COVID-19 werksplek in vele sektore anders gaan lyk omdat mense tydens inperkings gewoond aan nuwe maniere van werk begin raak het.

In ’n artikel wat die Wêreld Ekonomiese Forum in November 2021 gepubliseer het (https://www.weforum.org/agenda/2021/11/employee-loyalty-declining-how-to-build-it-back/), word die bevindings van ’n peiling wat onder meer as 100 000 werknemers in tien lande onderneem is, ontleed. Die peiling het aangedui dat byna die helfte van die deelnemers ontevrede in hulle werksplek is – ongeag van hulle ouderdom, die aard van hulle werk (wit- of blouboordjie), of grootte van die onderneming. Hulle is aktief of passief besig om ander werk te soek. Hulle ontevredenheid raak ook kwessies soos innovering in die werksplek, verhoudings met kollegas en kliënte en produktiwiteit. Onder die redes waarom hulle ontevrede is, is die gebruiklike sake soos behoefte aan meer inkomste en onenigheid met bestuur of kollegas, maar van die vernaamste redes het met die lewenskwaliteit van die werkers te make.

Daar is onder meer gevind dat mense behoefte het aan meer aanpasbaarheid wat werksure en -plek aanbetref. Twee-derdes van die deelnemers aan die peiling gesê dat die opsie om weg van die kantoor af te kan werk, belangrik is, terwyl 63% voel dat ’n hibriede werksplekmodel die beste opsie is.

Wat is ’n hibriede werksplek?

Hierdie term verwys na ’n werksomgewing wat vir kantoorgebaseerde en afstandswerk voorsiening maak, asook vryheid aan mense gee om die tye wat hulle werk by hulle individuele behoeftes aan te pas – mits hulle hulle pligte bevredigend nakom.

Dit is nie ’n nuwe idee nie. In 2019 het Investec byvoorbeeld aangekondig dat personeel voortaan kon kies om jaarliks ’n onbeperkte aantal vakansiedae te benut, mits sekere teikens behaal word.

Volgens die Australiese sakejoernalis, Susan Muldowney, is die hibriede model nou nie meer net ’n versoek van werknemers nie, maar ’n belangrike verwagting. Tydens die pandemie se inperkings het mense gesien dit is moontlik om suksesvol van elders af en vir ander tye van die dag of week te werk en hulle is nie langer tevrede met slegs die tradisionele opset nie. Outonomie om hieroor te besluit, help hulle om balans in hulle lewens te vind en daardeur ’n beter kwaliteit lewe te lei.

Daar word voorspel dat “hibriede werksplek” binnekort ’n algemene term in advertensies en kontrakte gaan word. Om dit te laat slaag, moet werkgewers se presiese vereistes in kontrakte uitgespel word om misverstande te voorkom en die werkgewer se verbintenis tot die model duidelik te maak. Werkgewers moet verder bereid wees om die werknemers van die nodige hardeware en tegniese steun te voorsien sodat gehalte afstandwerk vir hulle moontlik sal wees.

Vir kleiner besighede is dit nie noodwendig moontlik om na ’n hibriede model oor te skakel nie, maar as enige opsies bestaan, kan dit baie voordele inhou. As personeel byvoorbeeld nie almal heeltyd op kantoor hoef te wees nie, kan minder kantoorruimte gehuur of gekoop word.

Met ’n kleiner personeel is dit makliker om tydroosters op te stel wat elkeen se persoonlike omstandighede in ag neem en dit vir hulle moontlik maak om optimaal produktief te wees. Veral ouers met kleiner kinders sal dalk meer dikwels van die huis af wil werk … of juis nie! Om die werkskultuur en onderlinge verhoudings sterk te hou, moet tyd ingebou word wat almal wel saamkom – of dit nou is om net op te vang, of oor nuwe strategieë en projekte te breinstorm.

Interessant genoeg het Amerikaanse werknemers aangedui dat skakeling met kollegas deur kanale soos Teams en Zoom tydens die inperkings onderlinge verhoudinge verbeter het. Skielik het mense uit hulle kombuise, of in hulle pantoffels met troeteldiere en kleingoed in die agtergrond vergader. Almal het van mekaar se menslikheid en unieke uitdagings bewus geraak. Om voltyds na ’n formele en uiters geregimenteerde werksplek terug te keer, kan hierdie voordeel laat verlore raak.

Vir die hibriede model om te slaag, moet almal duidelikheid hê oor wat van hulle verwag word, hulle moet aktief aan die struktureringsproses deelneem en kies watter opsies hulle gaan volg. Wanneer nuwe personeel gewerf word, kan bestaande personeel hulle tydens onderhoude vertel hoe die stelsel vir hulle werk. Mense moet dan aangestel word wat inkoop daarin en ook die stelsel hulle eie maak. Werkgewers moet verder verseker dat hulle kommunikasie alle werknemers bereik en glashelder is, sodat niemand uitgesluit voel omdat hulle ’n ander werksplek of -tyd benut het nie.

Stewart Butterfield, uitvoerende hoof en medestigter van Slack, sê dat besighede een keer in ’n leeftyd die kans kry om hulleself te herontdek en meer buigsaam, inklusief en produktief te raak. Met die verslapping van pandemie inperkings is daardie geleentheid nóú en hibriede werksplekke die antwoord.

Bronne:

https://www.weforum.org/agenda/2021/11/employee-loyalty-declining-how-to-build-it-back/

https://www.seek.com.au/employer/hiring-advice/why-it-pays-to-offer-a-hybrid-work-model-in-2022

https://ashtonmanufacturing.com.au/4-workplace-flexibility-strategies-that-foster-staff-loyalty/

https://www.salesforce.com/news/stories/hybrid-workplace/

Deel die artikel