Kriteria & Voorwaardes en bepalings

Kriteria

Algemene kriteria      

 1. Die entrepreneur se ervaring stem ooreen met die tyd in die bedryf/betrokkenheid by ’n onderneming.
 2. Die entrepreneur het werkswinkels/webinare bygewoon.

Die volgende word volgens ’n skaal beoordeel:

 1. Entrepreneur se rol in die besigheid.
 2. Dit is duidelik watter verskil die entrepreneur se betrokkenheid by die besigheid gemaak het.
 3. Die entrepreneur het die nodige ervaring en ondervinding om die besigheid te laat werk.
 4. Dit is duidelik dat die produk/diens ook in Afrikaans aangebied word.
 5. Die produk/diens maak ʼn daadwerklike bydrae tot die Afrikaanse gemeenskap.
 6. Produk/diens mededingendheid.
 7. Die entrepreneur beskik oor ʼn unieke produk/diens.
 8. Die entrepreneur beskik oor ʼn duidelike mededingende voordeel.
 9. Maklike toegang tot die produk/diens
 10. Die produk/diens is maklik toegangklik vir die teikenmark.
 11. Die produk/diens kan geredelik gelewer word sonder ʼn lang wagtydperk.
 12. Produk/diens volhoubaar
 13. Die produk/diens spreek ʼn werklike behoefte in die mark aan.
 14. Die entrepreneur het werkbare voorstelle om die besigheid volhoubaar te bestuur.
 15. Potensiaal vir uitbreiding
 16. Die entrepreneur het duidelike, werkbare idees vir uitbreiding.
 17. Die entrepreneur se doelwitte vir uitbreiding is duidelik, realisties en haalbaar.
 18. Finansiële beplanning:
  – Die entrepreneur verstaan die onderneming se kostes, inkomste en finansiële posisie.
  – Die entrepreneur se syfers is realisties.
 19. Gebruik van tegnologie
  – Tegnologie word effektief gebruik in die bestuur en uitbreiding van die besigheid.
  – Sosiale media word effektief gebruik vir die bemarking van die besigheid.
 20. Goeie bemarking
  – Die entrepreneur het ʼn duidelike bemarkingsplan gerig op die teikenmark.
  – Die entrepreneur se bemarkingsaanslag is geskik vir die produk/diens.
 21. Die produk/diens maak ’n verskil in die plaaslike ekonomie; is plaaslik vervaardig en/of verskaf werk aan plaaslike werknemers/arbeiders.

Bepalings en voorwaardes

– As jy voorheen die Entrepreneur van die Jaar-kompetisie gewen het, mag jy nie inskryf nie.
– Deelnemers moet die finaal kan bywoon.
– Deelnemers mag nie familie wees van personeel wat by AfriForum-hoofkantoor, Akademia-hoofkantoor of by een van die borge werk nie.
– Die beoordelaars se beslissing is finaal.
– Aansoeke moet ons voor of op 31 Augustus 2021 deur middel van ons aanlyn aansoekvorm bereik. Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.
– Naasbestaandes kan nie as borgskap vir die entrepreneurskompetisie optree nie.
– Publieke stemme is slegs geldig tussen in die tydperk wat aanlyn stemme oop is vir die publiek.
– Slegs een stem per persoon is geldig, wat beteken dat jy nie meer as een keer vir dieselfde deelnemer kan stem nie.