Terug na soekresultate

Geoland Opmetings – Landmeter

Landmeters en opmetingsdienste en eiendomsinligting

Opsomming van Dienste:
1. Kadastrale Opmetings [ingedien en goedgekeur deur die Landmeter Generaal]
a. Onderverdelings & Konsolidasies
b. Serwitute en Huurgebiede
c. Dorpstigting
d. Bevestiging van Bakens / Grense & lynpenne
e. Deeltitelskemas
f. Myn / Minerale Permit diagram
2. Topografiese- & Igenieursopmetings.
a. Tereinplanne
b. Liggingsplanne met köordinate
c. Topo-Kadestrale Planne met grense & kontoere
d. Strookopmetings
e. Uitpen van geboue en strukture
3. Eiendomsinligting & GIS.
a. Afskrifte [gewoon & Gesertifiseer] van LG Diagramme & Algemene Planne. [alle provinsies]
b. Kadestrale samestellings [opgedateerde A0 planne van Louis Trichardt & Musina beskikbaar]
c. Liggingsplanne
d. Aktesoek verslae van Akteskantore
e. Afskrifte van Titelaktes [indien geskandeer en beskikbaar]
f. Identifikasiesertifikate [IDC – vir verbandhouers] & Serwituutsertifikate
g. KLM leers vir Google Earth & grense met foto agtergrond
h. Omskakeling van voet, roede, morg ens. na metrieke stelsel
i. Interpretasie van ou eiendomsbeskrywings in Titelaktes
4. Aansoeke.
a. Aansoeke om toestemming vir Onderverdelings, Konsolidasies, Serwitute & verlenging van toestemmings by Munisipaliteite [Makhado, Musina], Departement van Landbou, RAL, SANRAL & COGHSTA ens.
b. Sonerings Sertifikate [Hersonerings word verwys na Stadsbeplanners]
c. Sketsplanne vir aansoeke.

Kontak ons gerus vir konsultasie of kosteramings.

Schalk Corbett
Landmeter [PLS 1059-D], [082 899 1936] scorbett@mweb.co.za

Deel die Besigheid

Resensies

Geen resensies beskikbaar. Indien jy van hierdie besigheid se dienste gebruik het, skryf asb ’n resensie.

Skryf 'n resensie