Terug na soekresultate

Eco Resource Managers

I specialise in the following:
-Environmental Impact Assessments (EIA’s)
-Basic Assessments
-Mine Permit Environmental Authorisations
-Mine Right Environmental Authorisation
-Mine Financial provisions
-Environmental Risk Assessments
-Environmental Management Plan (EMP) Audits
-Water Use Licence Audits.
-Mine Environmental Closure Cost Assessments
-Public Participation.
-Water License Applications
-Integrated Waste and Water Management Plans (IWWMP)
-Storm Water Management Plans

Ek spesialiseer in die volgende:
-Omgewingsimpakstudies (OIE\’s)
-Basiese assesserings
-Mynpermit Omgewingsmagtigings
-Mynreg Omgewingsmagtiging
-Myne Finansiële bepalings
-Omgewingsrisikobepalings
-Omgewingsbestuursplan (OBP) Oudits
-Oudits vir watergebruiklisensies.
-Mynomgewingsbeoordeling vir die sluiting van die omgewing
-Openbare deelname.
-Waterlisensie -aansoeke
-Geïntegreerde afval- en waterbestuurplanne (IWWMP)
-Bestuursplanne vir stormwater

Die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur (NEMA), 1998, is Suid-Afrika se oorkoepelende omgewing wetgewing, en bevat \’n wetlike raamwerk om uitvoering te gee aan omgewing regte soos vervat in artikel 24 van die Grondwet.

Nuwe projekte kan moontlik verskeie \”gelyste aktiwiteite\” sneller, wat nie voor verkryging van \’n toepaslike lisensie opgerig mag word nie…

*Omgewingsmagtiging in terme van Artikel 24 van NEMA,

*Waste Management lisensie in terme van Artikel 20 (b) van die Nasionale Omgewingsbestuur: Afval Wet (NEMWA), of \’n

*Watergebruik lisensie in terme van Artikel 21 van die Nasionale Water Wet.

Omgewings Impak Studies:
Die doel van `n Omgewings Impak Studies (OIS) is om doeltreffende beheer oor die volhoubare gebruik van natuurlike hulpbronne te verseker, Die OIS-proses word ook gebruik om beheer maatreëls te ondersoek om negatiewe impakte te minimaliseer en positiewe impakte te optimaliseer. Publieke deelname vorm deel van Omgewings impak studies.

Deel die Besigheid

Resensies

Geen resensies beskikbaar. Indien jy van hierdie besigheid se dienste gebruik het, skryf asb ’n resensie.

Skryf 'n resensie