KRITERIA

Kriteria is:

  1. Kreatiwiteit (5)
  2. Gebruik van die medium (5)
  3. Kleurgebruik (5)
  4. Tema wat uitgebeeld word (5)