PRYSE 

6 tot 8 jaar: Eerste plek R4 000, tweede plek R2 000

9 tot 11 jaar: Eerste plek R6 000, tweede plek R3 000

12 tot 14 jaar: Eerste plek R8 000, tweede plek R5 000

15 tot 18 jaar: Eerste plek R10 000, tweede plek R7 000

WANNEER

Jou inskrywingvorm bespreek jou uitstalspasie vanaf 25 November 2021.

Die openingsdag is 25 November 2021. Meer besonderhede sal spoedig aan deelnemers gekommunikeer word.