Reëls en regulasies

 1. Die beoordelaars se beslissing is finaal.
 2. Kunswerke sal sonder identifikasie beoordeel word.
 3. Die Prag & Praal Kunskraal is in Menlopark in Pretoria geleë. Dit is elke kind en sy ouer/onderwyser/voog se verantwoordelikheid om die kunswerk veilig by die galery te besorg. Indien daar van ’n koerierdiens gebruik word, is dit ook die kind en sy ouer/onderwyser/voog se verantwoordelikheid om daarvoor te reël.
 4. Merk jou pakkie duidelik as SKOLEKUNS, PRAG & PRAAL KUNSKRAAL. Adres:

  AfriForum Teater, Greenlyn-Village-sentrum, H/v Thomas Edison- en 13de Straat, Menlopark, Pretoria, 0081.

 5. Indien die kunswerk nie verkoop word tydens die tydperk soos aangedui nie, is dit ook die kind/ouer/voog/onderwyser se verantwoordelikheid om dit terug te besorg. Kunswerke wat nie teen 22 Desember 2021 afgehaal is nie, sal opgeveil word en die wins sal aan die Teater-fonds geskenk word.
 6. Beeldhouwerk, 3D-kuns en ander alternatiewe kuns word graag aanvaar, maar skadevergoeding sal nie deur AfriForum gedek word nie. Daar is beperkte plek vir hierdie tipe kunswerke, en die groottes hiervan moet duidelik aan die organiseerders gekommunikeer word om seker te maak dit word nie weggewys wanneer dit aankom nie.
 7. Indien die kunswerk ons nie teen 18 November 2021 bereik nie, sal die inskrywingsfooi en uitstalspasie verbeur word.
 8. Indien die kunswerk tydens hierdie tydperk (25 November 2021 – 22 Desember 2021) verkoop word, sal AfriForum dit aan jou uitbetaal. Daar moet ’n faktuur aan AfriForum hiervoor uitgereik word.
 9. Ná afloop van die opening van die kunsuitstalling sal kunswerke wat nié op die eerste dag van die kunsuitstalling verkoop is nie, ook beskikbaar wees op AfriForum Sakenetwerk se webtuiste om gekoop te word. Diegene wat elders woon, sal dus ook die geleentheid kry om van hierdie kunswerke te koop.
 10. Alle kunswerke wat ingeskryf word, moet beskikbaar wees om verkoop te word. Die eienaar van die kunswerk besluit op ’n geskikte bedrag, en ’n koerierfooi sal bygevoeg word indien ons dit moet versend.
 11. Kinders kan reeds bestaande kunswerke inskryf, maar dit moet in die ouderdomsgroep val toe hulle die kunswerk voltooi het. (Voorbeeld: Lenie is nou 12 jaar oud, maar sy was 11 toe sy die kunswerk voltooi het. Sy val dus in die tweede kategorie en indien haar kunswerk wen, sal sy ook daardie kategorie se prysgeld ontvang.)
 12. Jy mag slegs een jaar vantevore se kuns op hierdie wyse inskryf. Jy kan dus nie nou 18 jaar oud wees, maar vir die kategorie 12 – 14 jaar inskryf nie.
 13. Wenners sal aan alle deelnemers gekommunikeer word ná afloop van die beoordelingsproses.
 14. Kommunikasie oor en van die kunswerke en kinders mag aan die media oorgedra word.
 15. Deur dié vorm in te stuur, verklaar ek dat alle inligting waar en korrek is en dat die kunswerk die oorspronklike werk van die kind is. Ek onderwerp my ook aan alle bepalings soos hierbo uiteengesit. Indien die onderwyser die kunswerk ingeskryf het, is die ouers/voog ook daarvan bewus en niemand word om die bos gelei nie.