Etiket: arbeidshof

Is ’n werknemer geregtig op ’n bonus?

Is ’n werknemer geregtig op ’n bonus?

Dit is uit die staanspoor belangrik om te bevestig dat daar geen wetlike bepaling is wat die betaling van bonusse reguleer nie. Werknemers sal slegs aanspraak kan maak op die betaling van ’n bonus indien die bonus gewaarborg word in ’n dienskontrak, ’n werkgewer se vergoeding- of bonusbeleid, of ’n bedryfgereguleerde ooreenkoms en die bonus […]

Lees meer