Etiket: (no. 66 van 1995) (die WAV)

Stakings in die werkplek

Stakings in die werkplek

Die reg om te staak word deur Artikel 23 van die Suid-Afrikaanse Grondwet aan elke werknemer verleen. Stakings word dikwels beskou as ’n industriële wapen vir werknemers om ’n geskil met die werkgewer te besleg ná die mislukking van kollektiewe bedinging. Voor die nuwe bedeling ná 1994 is stakings as óf wettige, óf onwettige geklassifiseer. […]

Lees meer