Blogplasings

Die vier P’s in bemarking is die sleutel wat verseker dat jy waarde kan ontsluit. Die vier P’s is ’n konsep wat al sedert die 1950’s gebruik word en deurentyd ter sake bly. Dié faktore is interafhanklik van mekaar en as jy een van dié areas agterweë laat, beïnvloed dit ook al die ander faktore. Dit is ’n waardevolle oefening om te reflekteer oor hoe jou onderneming meeding in terme van prys, produk, plek en promosies.

Produk

Produk verwys na die goedere of diens wat jou onderneming lewer. Om suksesvol te wees, moet jy die lewensiklus van ’n produk verstaan en ’n plan hê vir elke stadium in die siklus. Die tipe produk of diens bepaal ook hoeveel jy daarvoor kan vra. As jou onderneming swaarkry, dink weer na oor jou produk of diens en of dit aan jou mark se behoeftes voldoen. Is dit weer tyd om te innoveer of te vernuwe, is die lewensiklus vir jou bestaande produk of diens dalk op ’n afwaartse kurwe? Hersien die produkte wat jy verkoop, sny weg wat onnodig is en maak seker dat alles wat jy verkoop, belyn is met jou visie.

Prys

Prys verwys na hoeveel jou kliënte betaal. Daar is ’n werklike prys van die produk wat jy in ag moet neem, maar ook die persepsie van wat die produk werd is. Prys word beïnvloed deur die koste van die produk, hoe seisoenaal dit is, jou mededingers se pryse en of jy ’n persepsie van eksklusiwiteit wil skep. Fokus jy op kwantiteit en posisioneer jy jouself onder die markwaarde van die produk of fokus jy op kwaliteit waar jy minder kliënte trek maar ’n luukse produk of diens verskaf?

Plek

Waar moet jy jou produk verkoop om te verseker dat dit sigbaar is in jou mark? Jou produk moet beskikbaar wees vir die mense wat die meeste geneig is om dit te koop. As jou produk in ander winkels verkoop word, is jou produk op die regte plek? As jy jou diens adverteer, doen jy dit in die regte geografiese gebied waar jou presiese mark gebaseer is, of is daar ’n beter gebied wat jy afskeep?

Promosie

Promosie sluit jou advertensiestrategie in en hoe jy jou produk aan jou mark bekendstel om te verseker dat hulle die bedrag sal betaal wat jy vra. Het jy ’n vaste resep of stelsel om voortdurend nuwe kliënte te bereik? En wanneer jy wel jou produk of diens ten toon stel, kan die mark wat jy probeer bereik daarmee assosieer?

Om die vier P’s te benut, moet jy presies weet wie jou teikenmark is, wat vir hul belangrik is, hoe hul dink en wat hul behoeftes is. Daarna is dit jou werk om elke faset van jou onderneming in te rig om met jou voornemende kliënt te assosieer in terme van die tipe en gehalte produk, die prys wat jy vra, die plek waar jy dit verkoop en die promosie.

Deel die artikel