Entrepreneursfokus: The Kaalvoet Photographer

 1. Wie is die gesig agter die onderneming?

Ek is LeSonne Forbes die trotse gesig agter my onderneming The Kaalvoet Photographer. Ek is ’n kreatiewe fotograaf met ’n passie vir die vaslegging van spesiale oomblikke en die vertel van verhale deur my lens. Ek het ’n gevestigde reputasie as ’n welbekende en gerespekteerde fotograaf in Gauteng en ek is dankbaar vir die erkenning wat ek as ’n top-5-finalis in die Entrepreneur van die Jaar 2023-kompetisie gekry het.

 • Wie is jul ideale kliënt?

Ons ideale kliënt is iemand wat ons liefde vir kuns en kreatiwiteit deel. Dit is ’n persoon wat nie net op soek is na ’n foto nie, maar na ’n unieke verhaal wat deur ons lens vertel word. Ons waardeer kliënte wat ons vertrou en ons die vryheid gee om ons talent ten volle te gebruik om hul visie lewe te gee. Ons streef daarna om ’n spesiale verbinding met ons kliënte te vorm sodat ons hul persoonlike storie kan vasvang en dit in ’n onvergeetlike kunswerk kan omskep.

 • Wat het jou geïnspireer om ’n entrepreneur te word?

Wat my geïnspireer het om ’n entrepreneur te word, was ’n diep verlange om my kreatiewe passie vir fotografie te volg en ’n impak te maak deur middel van my werk. Ek het altyd ’n drang gehad om my eie visie en idees in werklikheid te omskep en ek het besef dat deur ’n entrepreneur te word ek die vryheid sou hê om my kreatiwiteit ten volle te benut. Die uitdagings en belonings van ’n entrepreneur wek my begeerte om te groei en te floreer en ek het nog nooit teruggekyk nie.

 • Hoe het jou prioriteite verander vandat jy ’n entrepreneur is?

Sedert ek ’n entrepreneur geword het, het my prioriteite verander. Ek fokus nou meer op persoonlike groei, sake-ontwikkeling, tydbestuur, finansiële stabiliteit en die koestering van verhoudings met kliënte en sakevennote.

 • As jy toe geweet het wat jy nou weet, wat sou jy verander?

As ek nou terugkyk en ek die geleenthede gehad het om my kennis en ervaring as entrepreneur op te bou, sou ek meer fokus geplaas het op ’n duidelike sakeplan, mentorskap, finansiële beplanning, vroeë markondersoek en die handhawing van ’n gesonde werk-lewe-balans. Hierdie veranderinge sou my sakereis miskien meer vlot gemaak het, maar ek besef ook dat elke ervaring my geleer het en my gemaak het wie ek vandag as entrepreneur is.

 • Wat het jy die meeste geniet toe jy met jou onderneming begin het?

Die grootste genot wat ek ervaar het toe ek met my onderneming begin het, was die vryheid om kreatief te wees en my werk met die wêreld te deel. Dit het my die geleentheid gegee om my passie vir fotografie te volg en om my unieke uitdrukkingsvermoë aan ’n breër gehoor bekend te stel.

 • Hoe het jul die gaping in die mark geïdentifiseer?

Ons het die gaping in die mark geïdentifiseer deur ’n kombinasie van kreatiwiteit en waarneming. Ons het besef dat daar ’n groeiende behoefte is aan ’n fotograaf wat nie net professionele foto’s neem nie, maar dit met ’n unieke kreatiewe aanraking benader. Ons het opgemerk dat baie mense verlang na ’n persoonlike en unieke ervaring met ’n fotograaf wat hul storie kan vertel op ’n manier wat hul eie persoonlikheid en passies weerspieël. Ons het hierdie gaping in die mark erken en besluit om ons onderneming daarop te rig om hierdie behoefte te vervul.

 • Hoe handhaaf jul dissipline in die entrepreneurswêreld?

Ons handhaaf dissipline in die entrepreneurswêreld deur ’n paar sleutelpraktyke. Eerstens, ons stel duidelike doelwitte en planne en ons bly gefokus op hierdie doelwitte om ons vooruitgang te meet. Ons beplan ons tyd effektief om produktief te bly, en ons werk met passie en toewyding te voltooi. Ons hou onsself verantwoordelik vir ons onderneming deur ’n positiewe werk-etos en ’n sterk werksetiek te handhaaf. Ons het ook ’n ondersteuningsnetwerk van mentors en kollegas wat ons aanmoedig om te groei en te leer. Hierdie dissipline en fokus het ons gehelp om ons onderneming suksesvol te maak in ’n uitdagende omgewing.

 • Watter risiko’s en opofferinge hou dit in om ’n effektiewe entrepreneur te wees?

Entrepreneurskap bring ’n paar inherente risiko’s en opofferinge. Een van die grootste risiko’s is finansies, aangesien jy dikwels jou eie geld in jou onderneming belê en nie ’n stabiele inkomste het nie. Dit kan ’n impak hê op jou persoonlike finansies en finansiële sekerheid. Daar is ook die risiko van mislukking aangesien nie elke onderneming suksesvol is nie.

Opofferinge sluit in lang ure met ’n gebrek aan vrye tyd en ’n balans tussen werk en persoonlike lewe. Dit kan ’n persoonlike tol eis en ’n invloed hê op jou verhoudings en gesondheid. Dit is belangrik om bereid te wees om hierdie risiko’s te aanvaar en opofferinge te maak om jou doelwitte as entrepreneur te bereik.

 1. Hoe sou jy voorstel kan ’n student wat nie baie weet nie die voetspore van ’n entrepreneur volg?

As ’n student wat die voetspore van ’n entrepreneur wil volg, is daar ’n paar stappe wat jy kan neem om jouself voor te berei en ’n sterk grondslag te lê vir jou toekomstige ondernemingsreis:

 • leer en navorsing
 • praktiese ervaring
 • netwerk
 • mentorskap
 • ondersoek van idees
 • leer uit foute