AfriForum se kommentaar op Nasionale Kleinsake-wetsontwerp fokus op bemagtiging

Die burgerregteorganisasie AfriForum het vandag skriftelike kommentaar op die Wysigingswetsontwerp op Nasionale Kleinsake (2023) ingedien wat wetgewing voorstel om dié wetsontwerp aan te vul. Die Departement van Kleinsake-ontwikkeling het nie genoegsame wetgewende ondersteuning vir kleinsakeondernemings verskaf nie, maar hierdie wysiging sal poog om die huidige tekortkominge aan te spreek.

Die organisasie glo dat die wetsontwerp, met die korrekte wysigings, geweldige potensiaal het om ’n wesenlike positiewe impak op Suid-Afrika se ekonomie te maak, met ’n primêre fokus op kleinsakeondernemings in die land. Die doel van die wetsontwerp is om ’n ombud in te stel om geregtigheid aan klein ondernemings onafhanklik te lewer, om hulle die kompleksiteite van die formele regstelsel te spaar. Hierdie ombud sal die gesag hê om skadevergoeding toe te staan ​​aan kleinsakeondernemings wat aan onbillike behandeling onderwerp is en hulle in staat stel om klagtes van onbillike behandeling teen enige verskaffers, klante, regeringsentiteite en ander in te dien.

“Die klem moet geplaas word op die balansering van magte. Deur nie-rassige en nie-diskriminerende beginsels deur middel van die wetgewing te bevorder, sal dit regverdige mededinging onder kleinsakeondernemings verseker. Ons kommentaar beklemtoon dat deur nie-rassige wetgewing uit te voer en finansieringsgeleenthede aan klein ondernemings te verskaf, kritieke bekommernisse aangespreek sal word wat kan bydra tot die welstand van alle Suid-Afrikaners,” sê Charné Mostert, veldtogbeampte by AfriForum.

Mostert voeg by dat hierdie wetsontwerp ’n bemoedigende ontwikkeling is vir eienaars van kleinsakeondernemings. “Suid-Afrikaanse kleinsakeondernemings verteenwoordig meer as 90% van geregistreerde ondernemings, wat tot 34% tot die land se BBP bydra. Dit is klein entiteite wat groot bydraes tot die ekonomie lewer. Dit is noodsaaklik om nie-diskriminerende en nie-rassige beginsels in die wetsontwerp te integreer om gelyke geleenthede vir alle sakelui te bevorder, ongeag hul rasse of etniese agtergronde.”

AfriForum vertrou dat sy voorgestelde wysigings noodsaaklik sal wees om nierassigheid te bevorder en ’n sake-omgewing te bevorder waar alle individue, ongeag ras of etnisiteit, gelyke toegang tot geleenthede het.